Burgermonument

Het doel van de Stichting is het realiseren van een volwaardig burgermonument ter nagedachtenis aan het oorlogsgeweld dat de bewoners in Oosterbeek hebben meegemaakt tijdens de Slag om Arnhem in september 1944. Het Oosterbeeks Burgermonument biedt aandacht en erkenning voor het leed dat families moesten ondergaan door verlies van geliefden, bezittingen en het verlies van een algeheel gevoel van veiligheid en geborgenheid.

Burgerslachtoffers bekend
Dankzij het baanbrekende onderzoekswerk van Ron Wenting en Roland de Kwant met hun boek ‘Vergeten is ballingschap, Gedenken is verlossing’ is nu bekend geworden dat meer dan 80 Oosterbekers zijn omgekomen in de periode van 17 september tot 9 oktober 1944. De namen en leeftijden van deze burgerslachtoffers zullen vermeld worden op het monument. Opdat wij niet vergeten!

Geplunderde huizen
Het monument zal een verwijzing bevatten naar de meer dan 8.000 deuren, die door de Duitsers uit de Oosterbeekse huizen zijn gehaald. Zij hebben die deuren gebruikt om hun loopgraven te verstevigen en af te dekken. De Oosterbekers die terugkeerden na de evacuatie in ’45 troffen beschadigde en geplunderde huizen aan, waaruit de deuren waren verdwenen.

Verbinding herstellen
Een ander doel van het Oosterbeeks Burgermonument is het herstellen van de verbinding met de historie die op de achtergrond is geraakt tijdens de jaarlijkse herdenkingen: de enorme gevolgen van het oorlogsgeweld in september 1944 voor de Oosterbeekse burgers.

Educatief doel
Naast aandacht en erkenning voor families, slachtoffers en nabestaanden wil het monument ook bijdragen aan educatie voor de jeugd en voorlichting over deze cruciale periode in de Oosterbeekse geschiedenis. Het monument verdient een fraaie locatie langs de route van de jaarlijkse Airborne Wandeltocht. Zodra de locatie bekend is, maken we dat op deze website en via onze Facebook-pagina bekend.

Meer dan 8.000 deuren uit woningen in Oosterbeek werden terug gevonden in de Duitse loopgraven.