Over ons

Het Bestuur

Hans Ariëns, geboren 1946, woonde van 1948 tot 1969 aan de Utrechtseweg in Oosterbeek. Pas in 2019 hoorde hij welk drama zich op 20 september 1944 had afgespeeld in het bos dichtbij zijn ouderlijk huis. Bewoners van Oosterbeek zijn hier geëxecuteerd. Zijn interesse in de gebeurtenissen gedurende de oorlog, maar bijzonder de septemberdagen in 1944, is een van de redenen dat hij actie heeft ondernomen om op verschillende plekken in Oosterbeek kleine gedenkpalen te realiseren voor burgerslachtoffers. Daarnaast maakt hij zich sterk voor een centraal in het dorp Oosterbeek gelegen monument met de namen van de Oosterbeekse burgerslachtoffers in de periode 17 september tot 9 oktober 1944. Opdat Wij Niet Vergeten – Oosterbekers. Hans Ariëns is voorzitter van het bestuur.

Jan Kemps , geboren 1946 te Oss, woont sinds 1980 in Arnhem.
Kent Hans al ruim 25 jaar als schoonvader van zijn zoon en werd ook geraakt door Hans’ gedachten over burgerslachtoffers in Oosterbeek en omgeving.
Was in 2019 al betrokken bij één der eerste monumentjes aan de Utrechtseweg en ondersteunt zijn initiatieven voor een groot monument sindsdien met overtuiging……..Opdat Wij Niet Vergeten-Oosterbekers..! Jan Kemps is secretaris van het bestuur.

Frank Sturkenboom, geboren in 1950 in Houten. Vanwege zijn huwelijk met een Oosterbeekse verbonden met de geschiedenis van Oosterbeek. Toen Hans Ariens, een vriend van Frank, over zijn passie vertelde motiveerde dat zo dat hij besloot om zich aan te melden om met hem en anderen te zorgen dat er een centraal gelegen monument voor alle Oosterbeekse burgerslachtoffers gaat komen, om te herdenken. Frank Sturkenboom is penningmeester van het bestuur.

Comité van aanbeveling

Agnes Schaap,
Burgemeester van de gemeente Renkum.

Geert Corstens
Voormalig president Hoge Raad der Nederlanden
voorheen voorzitter en nu lid raad van advies Stichting Bridge to the future.

Ds.N.J.A.van Exel ( Niek)
predikant (emeritus) van de PKN. Geboren te Beekbergen/Lieren op 13 december 1942,
woonachtig in Oosterbeek 1944-1963, thans in Rosmalen.
Zoon van wijlen Ds.N.J.A.van Exel, predikant te Oosterbeek van februari tot september 1944,  overleden op 38 jarige leeftijd t.g.v. oorlogshandelingen op 21 september 1944 aan de Utrechtseweg te Oosterbeek.

Jaap Clifford
(Mede) initiator Joods Monument Arnhem. www.joodsmonumentarnhem.nl
Gepensioneerd bankier
8 jaar bestuurslid Stichting Eusebius Arnhem met als onderdeel algemeen en voorzitter commissie orgel en carillon.

Ing. Paul H. Tirion
Oud bestuurslid van Stichting Airborne Museum ‘Hartenstein’, tevens bouwheer in 2008-2009.
Oud Bestuurslid en mede oprichter Liberation Route Europe
Oud voorzitter Stichting Airborne Feelings, september 1944
Oud bestuurslid Stichting Airborne Herdenkingen

drs.  Robert Voskuil
President van de “Arnhem 1944 Fellowship”,
Lid van het bestuur van de Stichting Beheer Collectie Airborne Museum.
Auteur van een aantal publicaties over de geschiedenis van Oosterbeek en omgeving.

Ron Wenting
Amateur Historicus en medeschrijver van de boeken :
“Vergeten is ballingschap, gedenken verlossing , Oosterbeek herdenkt zijn doden 1940-1945.”.   “Huize Mooi-Land te Doorwerth” van rusthuis tot NSDAP Lager 1940-1945.
En schrijver van het boek:  De historie van de dodenherdenking in Oosterbeek 1945-2015

Werkgroep realisatie

Hans Ariëns MWO
Voorzitter van de Stichting Opdat Wij Niet Vergeten-Oosterbekers
Initiatiefnemer voor het monument in Oosterbeek
Initiatiefnemer en realisatie van  9 gedenkpalen zo dicht mogelijk bij de plaats van  geëxecuteerde Oosterbeekse Burgerslachtoffers
Initiatief en plaatsing van 2 gedenkpalen op Mooi-land voor 2 geëxecuteerde en 18 burgerslachtoffers door ontbering of oorlogsgeweld in 1944-1945, Duits strafkamp

Drs Gert van Exel (1966)
Kleinzoon van de op 21 september 1944 gesneuvelde ds. N.J.A. van Exel, predikant te Oosterbeek. Sinds 2010 woont Gert met zijn gezin in Oosterbeek. Via zijn vader, oorlogskind dat hier alles heeft meegemaakt, kreeg hij een indringend inzicht in het leed dat de burgers in deze regio is overkomen en de impact ervan. Als communicatiestrateeg helpt hij de Stichting met raad en daad om een volwaardig monument voor de gevallen burgers en getroffen families te realiseren.

Gerrit Pijpers
Luitenant-kolonel van de Koninklijke Luchtmacht b.d. Gerrit Pijpers OBE
Voormalig vrijwilliger en (assistent)organisator Airborne Memorial Service op de Arnhem Oosterbeek War Cemetery
Voormalig liaison officier van de Britse 10e en 4e Parachutisten Bataljons
Voormalig coördinator kranslegging in de Berenkuil te Arnhem

Jan Willem Oldeneel
“De Stichting was opzoek naar een beeldend kunstenaar, die ook kennis van materialen en constructie heeft en een affiniteit met de tweede wereldoorlog. Via een gemeenschappelijke kennis/vriend kwam de Stichting in contact met Jan-Willem van Oldeneel. Op dat moment had hij net het herdenkingsmonument voor de gevallen NL-militairen in Mali in Schaarsbergen geïnstalleerd”.

Henk de Vries (1952)
Tot aan mijn pensioen hoofdredacteur en ontwikkelaar van een cluster technisch/wetenschappelijke tijdschriften, nieuwsbrieven en websites. Sinds mijn pensionering maak ik onder meer facebook-pagina’s voor projecten die ik een warm hart toedraag. Zo hoop ik ook een bijdrage te kunnen leveren aan de totstandkoming van een monument voor de Oosterbeekse burgerslachtoffers tijdens de Slag om Arnhem.

Volg de actuele ontwikkelingen op onze Facebook-pagina https://www.facebook.com/opdatwijnietvergetenoosterbekers