ANBI

Stichting Opdat Wij Niet Vergeten – Oosterbekers geniet een ANBI-status. Het ANBI identificatienummer is 8628 11 661. Dit betekent dat de stichting wordt gezien als ‘algemeen nut beogende instelling’. Dit betekent dat u als donateur in aanmerking kan komen voor giftenaftrek in de inkomsten- en vennootschapsbelasting en belastingvrijstellingen in de schenk- en erfbelasting. Voor meer informatie, zie ANBI publicatieportaal publicatieverplichting internetadres – ANBI.nl

 1. Naam : Stichting Opdat Wij Niet Vergeten – Oosterbekers
 2. RSIN nummer : 862811661
 3. Post- en/of bezoekadres : Van Ruisdaelstraat 64, 6814 KZ Arnhem.
 4. Doelstelling : De Stichting Opdat Wij Niet Vergeten – Oosterbekers heeft als doel de oprichting van een monument voor Oosterbeekse burgerslachtoffers, omgebracht  in de periode van 17 september tot 9 oktober 1944, tijdens Market Garden. Het monument is een blijvende herinnering, met naam en leeftijd van deze 83 slachtoffers.
 5. De hoofdlijnen van het beleidsplan zijn :
  Voor het beleven van vrijheid is juist herkennen en herdenken van slachtoffers uit het eigen dorp of de gemeente Renkum belangrijk. Naast de dodenherdenking kunnen tijdens de bekende septemberdagen ook zeer gericht eigen burgers, met een eigen monument, herdacht worden. Tijdens de Airborne Wandeltocht passeren duizenden wandelaars en bezoekers het monument. Ook dan kan er ruimte gegeven worden om een bloem te leggen. Het draagt bij aan bewustwording dat in deze oorlog in enkele dagen meer dan 80 dorpsbewoners zijn gesneuveld.
 6. Strategische doelstelling
  Het realiseren van een monument als blijvende herinnering aan de burgerslachtoffers die in Oosterbeek van 17 sept tot 9 oktober 1944 zijn omgekomen tijdens Market Garden. Op het monument komen de namen van de 82 omgekomen burgerslachtoffers te staan en een algemene tekst die verwijst naar alle omgekomen burgerslachtoffers, met naam en leeftijd, in de gemeente Renkum in de periode 1940-1945.
 7. Activiteiten
  De stichting tracht haar doelen te verwezenlijken door gelden te verwerven met gebruikmaking van de middelen die daartoe bevorderlijk zijn zoals:
  – het aanspreken van fondsen, bedrijven, instituten en individuen tbv donaties
  – het realiseren van een monument ter nagedachtenis aan de burgerslachtoffers.
 8. Het bestuur bestaat uit de volgende drie personen : voorzitter de heer Hans Ariëns, secretaris de heer Jan Kemps en penningmeester de heer Frank Sturkenboom.
 9. Het beloningsbeleid is als volgt: De Stichting Opdat Wij Niet Vergeten – Oosterbekers heeft geen betaalde medewerkers in dienst. Het bestuur bestaat geheel uit vrijwilligers. Alle vrijwilligers ontvangen geen beloning en/of kostenvergoeding voor hun werkzaamheden.
 10. Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten in 2021 kunt t.z.t. hier downloaden.
 11. De balans en staat van baten en lasten 2021 kunt u hier downloaden.

Een van de negen gedenkpalen in Oosterbeek
Acacialaan 1944