Opdat Wij Niet Vergeten – Oosterbekers

Tijdens de Slag om Arnhem in september 1944 werd Oosterbeek grotendeels in puin gelegd. Naast de vele militairen die sneuvelden aan Britse, Poolse en Duitse zijde, vielen er ook meer dan 80 burgerslachtoffers. De gevechtshandelingen duurden slechts tien dagen maar hebben diepe sporen nagelaten bij de getroffen families.
De Slag om Arnhem is inmiddels 78 jaar geleden, maar de jaarlijkse herdenkingstraditie is nog springlevend. Opvallend genoeg is er naast alle militaire monumenten en rituelen GEEN aandacht voor het oorlogsleed van Oosterbeekse burgers. Dat gaat Stichting ‘Opdat wij niet vergeten – Oosterbekers’ veranderen!

8000 deuren
De Oosterbekers van toen zaten dagen verscholen in de kelders van hun huizen terwijl er van straat tot straat gevochten werd. Op 9 oktober 1944 werd iedere inwoner gedwongen geëvacueerd. Bij terugkeer in ’45 vonden zij hun huizen veelal beschadigd en geplunderd terug. Een kille thuiskomst zonder deuren. Meer dan 8000 deuren (!) waren uit de huizen gehaald om Duitse loopgraven te versterken.

Begraven in eigen tuin
Naast alle verschrikkingen die de inwoners van toen moesten doorstaan, waren er ook nog eens meer dan 80 Oosterbekers omgekomen. Tijd om te rouwen was er niet, de meeste burgerslachtoffers werden tijdelijk in achtertuinen begraven om later herbegraven te worden. Daarnaast was het dorp grotendeels verwoest en moest alles weer opgebouwd worden in tijden van grote schaarste.

Ontbrekend monument
Tot op heden ontbreekt er een volwaardig Oosterbeeks Burgermonument. Een gedenkplaats die duurzaam aandacht en erkenning biedt aan alle getroffen Oosterbeekse families en de meer dan 80 omgekomen Oosterbekers. Stichting ‘Opdat wij niet Vergeten – Oosterbekers’ maakt zich hard om dit ontbrekende monument te realiseren op een markante locatie in Oosterbeek. Met uw hulp krijgen ‘de burgers van toen’ alsnog de aandacht en erkenning die zij verdienen.

Volg de actuele ontwikkelingen op onze Facebook-pagina https://www.facebook.com/opdatwijnietvergetenoosterbekers

 een straatje in Oosterbeek